Назад

Проучване на БТПП: Германия е отново най-предпочитаната дестинация за бизнес пътувания и сътрудничествоОтново Германия е на лидерската позиция по интереса на българския бизнес към икономическо сътрудничество. Това показват данните от продведеното анкетно проучване на БТПП. 38% от фирмите посочват именно Германия като страна, с която имат интерес за търговия и партньорство. Това е логично предвид обстоятелството, че страната е и най-големият и основен наш търговски партньор (за периода януари - октомври 2019г. износът нараства с 3,2%, достигайки над 7,2 млрд. лв., което е 15% от общия износ).

Турция запазва второто място, а Китай и САЩ са на 3-та позиция, следвани от  Великобритания, Гърция и Полша. С Турция бележим намаление в износа поради поевтиняването на лирата и невъзможността да купуват същите количества суровини, но се наблюдава увеличение във вноса. С Китай наблюдаваме увеличение в стокообмена, като увеличаваме износа (с 4,3%) и вноса (с близо 12%). Вероятно обстановката в азиатската страна ще забави търговските потоци с България, заради усложненията от коронавируса.

Износът на стоки е основата за интереса на българските фирми към сътрудничество с чуждестранни партньори, посочват 65% от анкетираните. На втора позиция остава търсенето на партньор за съвместна инвестиция в България, а трето място  заема интересът за внос на стоки. Едва 5% от участвалите в проучването, посочват че интересът им за икономическо сътрудничество е свързан с търсене на партньор за съвместна инвестиция зад граница.

Българският бизнес има интерес основно към партньорство с компании в сферата на храни и напитки (24%), машини и оборудване (19%), металургия (14%),  услуги (12%) и други. Компаниите имат интерес и в сферата на туризма, ИКТ и дървообработването.

Над 1/3 от фирмите познават напълно  условията за правене на бизнес в страните, с които търгуват, а 10% напълно не ги познават. 55% от  компаниите имат частични знания и опит със страните, с които имат бизнес отношения.

Търговията с трети страни е водеща тема, която предизвиква интереса на бизнеса. Споразуменията за свободна търговия на ЕС, Инициативата за сътрудничество ЦИЕ и  Китай (17+1), Евразийският икономически съюз са останалите водещи теми, за които бизнесът иска БТПП да организира  събития, показват още резултатите от проучването. Темата за Brexit също предизвиква интерес, поради напредналите преговори и несигурността относно бъдещото развитие на отношенията между ЕС и Великобритания.

Над 62% от анкетираните компании, участвали в делегации на БТПП, оценяват представянето им като отлично. В това число са включени програмата на събитията, осигурените партньори от чужбина, полетите, трансферите и хотелите.


14.02.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад