Назад

Обмяна на опит и добри практики за приложението на GS1 стандарти

На 3 и 4 февруари се проведе работна среща между GS1 Австрия и GS1 България  в  рамките на програма за менторство. Домакин на срещата бе GS1 България. От австрийска страна участваха Майкъл Валтер, президент на GS1 Австрия, и Грегор Херцог, изпълнителен директор, а от страна на GS1 България – екип под ръководството на Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на УС на GS1 България, Цвета Братанова, изп. директор, Любомир Гайдаров, зам.-изп. директор, и Велин Кърчев, експерт.

Представителите на двете организации обмениха новости, добри практики и инициативи на двете организации. Част от темите бяха повишените изисквания към качеството на данните за продуктите и проследимостта - както за гарантиране безопасността на крайните потребители, така и от значение за търговците за доказване на произхода на стоката и оптимизация на логистичните процеси.

GS1 България представи продуктовия каталог БГ Баркод и мобилно приложение за съхранение и споделяне на продуктови данни, както и резултатите от проучване на интереса на българските фирми за изграждането в България на електронен каталог за основни и логистични данни за съхранение и споделяне в глобалната мрежа за синхронизация на продуктови данни по стандартите GS1 (GDSN, Global data synchronization network). Такава платформа работи с голям успех в Австрия от 2013 година и се ползва както от големи мултинационални компании, така и от малки фирми.

Обсъдени бяха ползите от въвеждане на уникална идентификация на юридически и физически лица при ползването на услуги на държавната администрация и за целите на техния бизнес. Държави, като например Австрия и Нова Зеландия, са прибегнали до използване на глобалните номера за идентификация на GS1 (GLN), за да улеснят бизнеса и да решат веднъж завинаги въпроса, чрез използването на методика, която е валидна и разпознаваема в целия свят. Това позволява създаването на единни регистри и ползването на единен портал, а не както е в България, където се създават отделни регистри за малки и средни предприятия към ИАНМСП, регистри на производители и търговци на плодове и зеленчуци към МЗХГ и други. GS1 България е на разположение за повече информация по темата.

Бяха обсъдени и възможностите за бъдещо сътрудничество, каквото е установено по проекти, свързани с отпечатването на логистични етикети чрез онлайн приложението GS1 Print, и въпроси относно качеството на отпечатване на баркодове и други.

 


06.02.2020 г.
Назад