Назад

ЕВРОПАЛАТИ: Бизнесът и правителствата трябва да отговарят за поддържане на благоприятна за бизнеса среда

Председателят на БТПП Цветан Симеонов и главният изпълнителен директор на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати /ЕВРОПАЛАТИ/ Арналдо Абруцини проведоха среща със заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова.

Арналдо Абруцини е на посещение в София по покана на БТПП.

Сред обсъдените въпроси бяха предизвикателствата пред Европа за осигуряване на работна ръка, както и поддържане на благоприятна за бизнеса среда, тъй като работещите по правилата предприятия са двигател на общественото благоденствие.

Абруцини сподели, че действията на ЕС на глобалната икономическа сцена трябва да целят създаване на открита, справедлива и предвидима международна бизнес среда. Мултилатерализмът и осигуряването на амбициозна реформа в СТО също са сред приоритетите на ЕС. Съгласно становище на Европалати, европейският начин а глобализация трябва да се съобрази с нестабилната международна среда, а продължаващият успех на търговската политика на ЕС зависи от нейното прилагане у дома. Асоциацията на европейските търговки палати смята, че марката „Европа“ трябва да бъде отстоявана и укрепвана постоянно на световната сцена. Според Абруцини напредъкът в тази посока е немислим без подкрепата на правителствата и на бизнес организациите, включително и на Българската търговско-промишлена палата, която е един добър интерпретатор и преводач на тези цели.

В продължение на тези думи на Марияна Николова бе предоставено становище на Европалати за най-важните приоритети пред новата Европейска комисия и Европейски парламент, изготвени от Европалати и подкрепяни от Българската търговско-промишлена палата. Цветан Симеонов сподели, че тази позиция е добър ориентир за наскоро започналия мандат на европейските институции, защото това са балансирани предложения по най-важните въпроси на европейската икономика, а и някои гранични въпроси.

Според Симеонов, по повод на 20 годишнината на Евроклуба при БТПП, палатата като представител на българския бизнес, е потвърдила, че европейската интеграция няма алтернатива. „Това обаче не означава, да бъдем безучастни наблюдатели на това, което се случва в Европейския съюз, а да се борим за по-добра икономическа среда, като се обръща повече внимание на страните, които са по-назад в икономическото си развитие. Наличните европейски средства трябва да се използват за постигане на по-малка диференциация.“ каза председателят на БТПП.

Марияна Николова изтъкна важността на сътрудничеството в рамките на тристранния диалог. Според нея правителството трябва да поддържа баланса на интересите в социалния диалог.

Сред дискутираните теми бе и тази за прозрачността на плащанията по банков път като ключов инструмент за справяне със сивата икономика и проследяване на съмнителните транзакции. В тази връзка непрозрачните плащания са обект на киберсигурността, която обхваща и банковия сектор.


28.01.2020 г.
Назад