Назад

БТПП представи ТОП 100 на българските фирми

 
Тази година за тринадесети път БТПП направи класацията ТОП-100 за фирмите, водещи в българската икономика. Компаниите, участващи в класацията, формират над три четвърти от БВП на страната. Те са класирани по критерии, показващи успешен мениджмънт, рентабилност на продажбите и на вложения капитал.
Преди  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА за представяне на  ТОП-100 2011 председателят на БТПП Цветан Симеонов награди стажанти от Националната финансово-стопанска гимназия и от Националната търговско-банкова гимназия, който са работили за обработка на информацията за Топ 100. Бяха отличени Евгений Николов и Габриела Димитрова от Националната финансово-стопанска гимназия.


Класациите на БТПП обхващат фирмите от всички отрасли на национално ниво, като с всяка година се повишава тяхната представителност в национален план. В това 13-то издание на класацията е увеличен делът на фирмите, участващи в класациите. Сега вече те формират 81,5% % от БВП на страната през 2010 г., (70 474 млн. лв.)  за разлика от миналогодишната класация, когато бяха представени формиралите 76,43 % от БВП за 2009 г.
БТПП представя водещите български фирми и пред чуждестранните партньори и инвеститори, като оповести техните резултати в над 2 000 търговско-промишлени палати в света, от които само европейските партньори имат над 19 милиона фирми-членки - както и на всички международни форуми, в които участва България. Класацията Топ 100 на най-успешните български фирми се разпространява и до всички Световни търговски центрове, всички търговски представители на България в чужбина и всички чуждестранни представители в София.

13.09.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад