Назад

В името на промяната, вдъхновена от хоратаЗаключителното събитие на Българо-швейцарската програма за сътрудничество се проведе при засилен интерес в хотел „Хилтън“ и събра на едно място посланици, медии, преки участници във финансирани проекти, както и представители на властта и различни неправителствени организации. Събитието беше открито от Томислав Дончев, вицепремиер на България, и Нейно Превъзходителство Мюриел Берсе Коен, посланик на Швейцария у нас. От страна на Българската търговско-промишлена палата присъстваше председателят й Цветан Симеонов.

Част от щвейцарския принос за рзширения Европейски съюз, Българо-швейцарската програма за сътрудничество започва през 2010 г. с бюджет от 76 млн. швейцарски франка. Чрез нея до този момент в България са подкрепени над 100 инициативи в 5 тематични области – сигурност, стабилност и подкрепа за реформи; околна среда и инфраструктура; насърчаване на частния сектор; партньорства и институционално подпомагане; научен обмен и образование.

Програмата инвестира в знания, умения и експертиза, които са предпоставка за положителни и устойчиви във времето промени в полза не само на отделния човек, а и на цели общности. Чрез нея се създават нови модели на управление, възможности за обмяна на опит, подкрепа за стратегически и дългосрочни реформи, които водят до качествена промяна на средата и живота ни. Така например проектът ДОМИНО (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото) помогна на България да създаде свой модел на професионално образование, който съчетава знанията от училище с придобиването на трудов опит на работно място. Бизнесът инвестира в кадрите си, младежката безработица намалява, а от българския опит вече се интересуват и други държави.

БТПП и системата й от регионални палати подкрепя развитието на ДОМИНО с проекти, идеи и предложения. Председателят на Палатата Цветан Симеонов е член на Консултативния съвет по професионално образование и обучение към Министерство на образованието и науката и участва при формирането на различни политики по отношение на професионалното образование, в това число и дуалното.

 

 


19.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад