Назад

Становище на социалните партньори по ЗИД на Закона за висшето образованиеПредставителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище изразяват подкрепата си за внесения от Министерски съвет Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (сигнатура на НС № 902-01-42 от 12.08.2019 г.). В свое становище до председателя на Народното събрание и до министъра на образованието и науката те оценяват предложените промени като навременни и крайно необходими предвид проблемите, пред които е изправена българската икономика - липсата на квалифицирана работна сила.

Социалните партньори са удовлетворени от факта, че голяма част от направените от тях предложения за реформи са намерили място във внесения в Народното събрание проект на ЗИД на ЗВО, като подчертават, че приемането на Национална карта на висшето образование е ключов момент за извършваните последващи реформи. Участието на социалните партньори в този процес е важно за качественото провеждане на реформите и не на последно място - за ускоряването на този процес.

С конкретните коментари и предложения на социалните партньори  можете да се запознаете   ТУК


20.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад