Назад

Обсъждане на потенциални области за развитие на сътрудничеството с Република Корея

Във връзка с предстоящото заседание на Българо-корейския комитет за икономическо сътрудничество на 11 септември в Сеул
Посланикът на Република Корея Н.Пр. Джингю Джънг, заедно с представители на Посолството в София посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов и Иво Михайлов, почетен консул на Република Корея и председател на УС на Българо-корейската търговско-промишлена палата. В срещата участваха също Лим Бобае, трети секретар, и Ли Сеюнг-еюн, експерт в Посолството на Корея у нас.

Посланик Джънг информира за предстоящо второ заседание на Българо-корейския комитет за икономическо сътрудничество, което ще се проведе на 11 септември в Сеул. Очаква се за събитието да пътува българска делегация, водена от заместник-министър на икономиката.

Симеонов и Михайлов обсъдиха с корейските дипломати темите, които ще бъдат засегнати в рамките на посещението, сред които: икономическо, търговско и инвестиционно сътрудничество в областите: енергетика, инфраструктура, туризъм, информационни технологии, научни изследвания, отбранителна индустрия, медицина и фармация.

Реалните стойности на стокообмена между двете страни и анализът на стоковия асортимент в него показват, че бизнесът вече работи в редица от тези сектори, но потенциалът на икономическото сътрудничество е далеч по-голям, в контекста на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея.

При интерес към установяване на бизнес отношения с корейски партньори, за участие в предстоящото посещение или последващи бизнес събития в София и Сеул българските компании могат да се свържат с БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел 02 8117489, e-mail: interdpt@bcci.bg. БТПП, БКТПП и  Корейската търговска палата ще подпомогнат свързването на партньори от двете страни.

 

По информация на Министерството на икономиката през 2018 г., стокообменът между България и Република Корея е на стойност 286.6 млн. щ., отбелязвайки 47.6% увеличение спрямо 2017 г., в това число 106.3 млн. щ. д. износ от България (увеличение от близо 59.4% спрямо 2017 г.) и 180.3 млн. щ.д. внос от Корея (увеличение от 41.4% спрямо 2017 г.).

Водещите стоки в износа от България за 2018 г. са: Царевица (25.8 млн. щ.д.); Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове и други подобни (11.7 млн. щ.д.); Ламарини, листове и ленти от мед (10.3 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (5.3 млн. щ.д.); Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани (4.4 млн. щ.д.); Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане (4.4 млн. щ.д.) и др. Водещите стоки по вноса за 2018 г. са: Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми (36.02 млн. щ.д.); Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините  и апаратите  от NN 8469 до 8472 (26.96 млн. щ.д.); Необработено олово (11.6 млн. щ.д.); Синтетични щапелни влакна (9.01 млн. щ.д.); Електрически акумулатори (8.1 млн. щ.д.); Пневматични гуми от каучук (7.1 млн. щ.д.) и др.

Съществуват възможности за разширяване на българския износ на продукти като: зърнени храни, олио, лозаро-винарски продукти, козметични/фармацевтични продукти и други. Българските вина са непознати в Република Корея, поради което е необходимо рекламиране за налагане на пазара.

  


16.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад