Назад

Новоназначеният посланик на България в Беларус посети БТПППредседателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов се срещна с новоназначения посланик на България в Беларус Георги Василев. След успешно приключилите мисии във Виетнам и Япония, посланик Василев сподели своите цели като ръководител на дипломатическото ни представителство в Минск. Търговско-икономическите отношения между България и Беларус имат нужда от активизиране и насърчаване, каза той. В тази насока бе договорено обединяване на усилията и организиране на съвместни инициативи.

Симеонов представи отношенията на Палатата със сродни организации в Беларус, разменени бизнес посещения и сключени споразумения за сътрудничество.

По информация от Министерството на икономиката през 2017 г., в сравнение с 2016 г., стокообменът между двете страни се е увеличил с 1.5% и възлиза на 56.8 млн. щ. дол. Българският износ е нараснал с 13.1% и достига 33.8 млн. щ. дол., а вносът е намалял с 11.8% като е на ниво 23.0 млн. щ. дол. Търговското салдо e положително за България, като се е увеличило със 187% /10.8 млн. щ. дол./.

Износът на България към Беларус се състои главно от: медикаменти, машини и апарати, части за машини, електрически акумулатори и др. Тези стоки заемат около 46% от общия износ за Беларус. Във вносната листа от Беларус водещи позиции заемат: автомобилни превозни средства за транспорт на стоки, пневматични гуми от каучук, трактори, резервни части и принадлежности за автомобили, и др.


13.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад