Назад

Бизнес ръководство за защита на географските означения в КанадаДелегацията на ЕС в Канада, по време на среща с търговските представители на държавите членки, разпространи Бизнес ръководство за защита на географските означения в Канада. Ръководството е от практическа полза на експортноориентираните български производители и има за цел подпомагане на европейските износители да защитят в контекста на СЕТА свои отличителни знаци, използвани за идентифициране на продукти, чието качество, търговска репутация или друга характеристика са свързани с географския им произход.

Ръководството маркира накратко значението на географските означения; естесвото на защитата и нейния икономически ефект; изброява категории храни и селскостапански продукти, които могат да бъдат защитени с географски означения; посочва процедурите, които се следват, за да бъдат защитени  географски означения в Канада, и предоставя линк към актуален списък с географски означения, изготвен от Канадската служба за интелектуална собственост – специализирана администрация в рамките на канадското Министерство на иновациите, науката и икономическо развитие.

Материалът предлага и примерни форми и образци, както и детайлни разяснения за ползването им.


08.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад