Назад

Поредица от срещи, посветени на създаването на Българо-мароканска търговско-промишлена палата

Идеята за създаване на смесена българо-мароканска палата/бизнес съвет бе лансирана от БТПП още през 2005 г., но едва през последната година има реални стъпки в тази посока. Бизнес и правителствени посещения в двете страни станаха катализатор на идеята и вече съществува готовност за осъществяването й.

Предприетите стъпки и напредъка по създаването на смесена бизнес организация обсъдиха на среща председателят на БТПП Цветан Симеонов и новоназначеният посланик на България в Кралство Мароко Юрий Щерк, понастоящем зам.-министър на външните работи, който след месец ще отпътува за мисията си в Рабат. Сред темите на разговора бяха също откритите въпроси в търговско-икономическите отношения между Мароко и България и възможността за подготвяне на мароканско изложение на традиционни стоки в София, със съдействието на БТПП, като по този начин ще се скъси дистанцията между мароканските производители и българските потребители.

На активизирането на двустранните търговски и икономически отношения бе посветена и още една среща в БТПП с участието на Н.Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, посланик на Кралство Мароко в България. Тя изрази задоволството си от размените делегации и посещения, като последното бе на ниво министър-председател. През 2018 г. голяма официална и бизнес делегация от България посети Мароко и бяха подписани няколко документа за улесняване на сътрудничеството в различни области. България и Мароко са приятелски страни, но търговията между тях не е достатъчно активна, констатира Посланик Мидауи. Тя информира участниците в срещата и за желанието от страна на Мароко за почетен консул на кралството в България да бъде определен Аспарух Карастоянов, бизнесмен и член на УС на БТПП.

Мохамед Хамидуш, зам.-председател на Асоциацията на мароканските износители, представи своята организация, която има 6 000 членове и поддържа връзки с партньори от петте континента. Той разясни възможностите за финансиране на национални и международни проекти в Мароко и Северна Африка чрез съдействие от ЕБВР и африкански банкови институции. Бяха разисквани редица стъпки и начини за развиване на съвместното сътрудничество между БТПП и Асоциацията на мароканските износители.

Участващите в срещата български предприемачи подкрепиха създаването на Българо-мароканска търговско-промишлена палата, като за неин ръководител бе избран Аспарух Карастоянов.

В новата смесена палата ще участват фирми от следните браншове: селско стопанство, производство на мебели, текстилна промишленост, хранително-вкусова промишленост, производство на медицински изделия, транспорт, правни, консултантски услуги и др.

При интерес за включване в инициативата, можете да се свържете с БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, e-mail: interdpt@bcci.bg.


13.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад