Назад

Позиция на социалните партньори

Относно Проект на постановление за разработване на стратегическите и програмните документи на Р България за управление на средствата от фондовете на ЕС


Представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите приветстват инициативата на Министерски съвет за навременна подготовка на нормативната рамка, която да ръководи работата по програмиране на средствата от фондовете на ЕС за програмния период 2021 – 2027 г. Това се казва в тяхно писмо от 3 май 2019 г., изпратено до министър-председателя Бойко Борисов и до зам. министър-председателя Томислав Дончев.

Представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите считат, че представеният проект може да бъде съществено подобрен посредством прецизиране и доработване на част от текстовете, свързани със спазването на принципа на партньорство в цялостният процес на координация.  Те настояват също да участват в Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.

В заключение на писмото се казва: „Като цяло считаме, че България следва да си постави в новия програмен период реалистични цели, които може да защити и изпълни с целенасочени политики и финансова подкрепа. Декларираме своята готовност да бъдем конструктивен и диалогичен партньор в процеса.“

Пълният текст  на писмото  ТУК


07.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад