Назад

По-благоприятен за МСП Европейски парламент: обзор и поглед към бъдещетоАсоциацията на европейските търговско-промишлени палати – ЕВРОПАЛАТИ*, подготви доклад, който обобщава някои от положителните и отрицателните политики от мандат 2014-19 на Европейския парламент. Този доклад бе разгледан на заседание на групата на Европейския парламент за МСП на 10 април, което се проведе под наслов „По-благоприятен за МСП Европейски парламент: обзор и поглед към бъдещето“ и е част от кампанията #Chambers4EU, посветена на предстоящите избори за Европейски парламент през май.

БТПП като член на ЕВРОПАЛАТИ  е участвала във формулирането на позиции по много от ключовите въпроси, които ЕВРОПАЛАТИ е представяла на европейските институции, в това число и на Европейския парламент. Затова и споделя направените констатации и изводи в доклада и го предлага на вниманието на българските делови среди като послание за важността на изборите за ЕП 2019. Едновременно с това БТПП счита, че по този начин се насърчават дебати за предаване на конструктивно и позитивно послание относно ЕС и ползите, които предлага за бизнеса, МСП, предприемачите, всички граждани и обществото като цяло.

Този доклад ни дава повод да напомним, че Асоциацията на организациите на българските работодатели отправи покана до всички парламентарно представени политически сили в България още през януари т.г. за среща  и обсъждане на европейските им приоритети в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент.

Надяваме се по този начин да се подпомогне създаването на връзка, контакт между националните и регионални ТПП и бъдещите членове на ЕП, за да се изгради полезно и ефективно сътрудничество през следващия мандат 2019-2024.

С доклада на ЕВРОПАЛАТИ можете да се запознаете ТУК

-------------

*ЕВРОПАЛАТИ е асоциация, която обхваща 45 държави, над 2000 национални и регионални палати, представляващи над 19 млн. предприятия с над 120 млн. персонал


11.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад