Назад

Партньорство между БТПП и Световен търговски център Цюрих

Подпомагане контактите между български и швейцарски компании
Председателят на БТПП Цветан Симеонов е на работно посещение в Цюрих. Днес той проведе среща с представители на Световния търговски център /СТЦ/ в града, който по линия на Асоциацията на световните търговски центрове, в която членува и БТПП, е партньор и на палатата.

Симеонов се срещна с Томас Мьонинг, управляващ директор на СТЦ Цюрих, и Марго Келер, асистент събития. Той бе запознат с дейността на центъра, услугите, които предоставя – наем на офиси, помещения, зали за събития и срещи, организиране на различни изложения.

СТЦ Цюрих работи с компании от секторите: технологии, финансови и професионални услуги и консултации, туризъм и свободно време, текстилна промишленост, банково дело, индустриално производство и др.

Цветан Симеонов представи дейността на БТПП като асоцииран член на Асоциацията на световните търговски центрове /АСТЦ/, както и услугите, които предоставя на български и чуждестранни компании.

Бе договорено партньорство между БТПП и Световен търговски център Цюрих, с цел подпомагане контактите между български и швейцарски компании.


12.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад