Назад

Председателят на БТПП и министърът на икономиката проведоха работна срещаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов и Министърът на икономиката Емил Караниколов проведоха работна среща за обсъждане на отворени, актуални въпроси на сътрудничеството между двете институции.

Бяха дискутирани дейностите, свързани с прилагане на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония след влизането му в сила на 1.02.2019 г. Предвижда се провеждане на събития в рамките на настоящата година за популяризиране и максимално използване на преференциите в споразумението. Очаква се то да доведе до премахването на почти всички мита, които възлизат на стойност от над 1 млрд. евро годишно за предприятията от ЕС.

Разглежданите въпроси на Националния икономически съвет също бяха във фокуса на разговора между Симеонов и Караниколов.

Бе договорено още по-активно сътрудничество с цел реализация на дейности по програма "Изграждане административния капацитет на МСП", която се координира от Министерството на икономиката. В БТПП на 22 февруари 2019 г. ще се проведе събитие по тази програма с участие на експерти на министерството  и браншови организации.

Обсъдена бе и подготовката на други важни за българския бизнес събития, както в страната, така и в чужбина. БТПП ще предостави допълнителна информация по темата.


08.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад