Назад

Парламентарна делегация на Комисията по преглед на европейското законодателство от Ирландия бе на посещение в БТПППредседателят на БТПП, г-н Цветан Симеонов, се срещна с председателя на Комисията по преглед на европейското законодателство в парламента на Ирландия, г-н Джон Пери и с придружаващата го парламентарна делегация от Ирландия.

По време на срещата бяха обсъдени контролът на европейските фондове и усвояването им, като акцента беше поставен върху разглеждане на възможността за България да се поучи от опита на Ирландия в усвояването на европейските фондове по оперативните програми на ЕС. В тази връзка от ирландска страна беше предложено да се организира семинар за разясняване на усвояването на европейските фондове и запознаване с добрите практики от ирландския опит в тази сфера.

По време на срещата бяха засегнати и възможностите за повишаване на двустранната търговия между двете държави, като приоритетните области в които ирландските инвеститори имат интерес са: туризъм, селско стопанство, околна среда и недвижими имоти. От своя страна българският бизнес има възможности за износ на български продукти за Ирландия, като представителите на делегацията отбелязаха, че има сериозен интерес към български вина и сирена. Други сфери на дейност, които подлежат на развитие са иновациите, научните и технологически изследвания, предприемачеството, развитие на инфраструктурата и търговията.

За насърчаването на двустранните търговски отношения ще спомогне и планираното посещение на бизнес делегация до Ирландия, което се очаква да бъде през есента на 2010 г., като в рамките на посещението ще се проведе и бизнес семинар „Как да правим бизнес с България”.

В срещата взеха участие и представители на браншовите организации на фермерите и млекопреработвателите, както и представители на българския бизнес и БТПП.


25.06.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад