Назад

Бизнес форум „България-Саудитска Арабия”

На 1 юли 2010 г. (четвъртък) oт 09.00 ч. в хотел “Шератън” ще се проведе бизнес форум „България-Саудитска Арабия”.

Форумът се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Фирмите, желаещи да участват във Форума могат да заявят своето участие в срок до 25 юни 2010 г. (петък), изпращайки приложената регистрационна форма на е-mail: assenova@sme.government.bg или факс 02/ 9329 250.

За допълнителна информация: г-жа Ива Герасимова, началник на отдел, ИАНМСП, тел. 93 29 285.

Приложение:
1. Списък на бизнес делегацията от Саудитска арабия
2. Регистрационна форма
3. Покана


22.06.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад