Назад

Цветан Симеонов: Само публично-частно партньорство може да подпомогне бизнеса и търговците да спазват сроковете за годишните отчети в Търговския регистър на Агенцията по вписванията

Съобщенията за нови опашки пред гишетата на Агенцията по вписванията, може да бъде компенсирано чрез осъществяване на т.нар публично-частно партньорство. Системата на поддържания в Българската търговско-промишлена палата Търговски регистър, който има офиси и в 28 регионални палати в цялата страна, може да подпомогне бизнеса да се спазват сроковете за отчетите в Търговския регистър на Агенцията по вписванията – това заяви в съобщение за медиите председателят на БТТП Цветан Симеонов.

30 юни е крайният срок, в който търговците трябва да подадат своите годишни финансови отчети за 2009 г. Подаването на отчети става в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, като глобата за неподаден в срок годишен финансов отчет е между 2000 и 3000 лева.

Палатата счита, че преодоляването на този проблем и при направените вече съкращения на персонала, може да стане като Агенцията по вписванията възложи с договор на организации-подизпълнители, разполагащи с необходимия капацитет и материално техническа база, да извършват тази дейност. В този смисъл БТПП е предложила текст, който да бъде включен разглежданите в момента промени на Закона за търговския регистър.

Председателят на БТПП напомня, че и сега голяма част от над 52-те хиляди преки и асоциирани членове на палатата се възползват от по-ниските такси при електронен подпис, който също се издава в клоновете на БТПП. Възможностите на първият български електронен търговски регистър, който и сега издава сертификати за статута на фирмите и справки на всички европейски и на по-рядко използваните у нас езици, може отговорно да подпомогне бизнеса и търговците да улеснят своето общуване с регистърната администрация на държавата.- казва в заключение г-н Симеонов.


22.06.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад