Назад

GS1 България има нужда от популяризиране на новата символика GS1 DataBar

Редовно заседание на членовете на Бюрото на Съвет GS1 България


На 10.06.2010 г. се проведе редовно заседание на членовете на Бюрото на Съвет GS 1 България към БТПП. Заседанието се проведе в офиса на фирма Примавет ООД, която е член на GS 1 България , а нейният управител г-жа Надежда Панчева е член на Бюрото на Съвета.

Бяха дискутирани Насоки за разширяване на дейността на GS 1 България и по-ефективно популяризиране на продуктите и услугите на системата GS 1 . След анализ на дейността на организацията и в съответствие с нуждите на потребителите на стандартите GS 1 се предвижда продължаване на работата по въвеждане на стандартите за електронен обмен на данни GS 1.

Ефектът от приложение на тези стандарти ще се засили, ако освен използваните на този етап електронни съобщения за поръчка, авизо за доставка и фактура, се премине и към използване на съобщенията „ Данни за страните” PARTIN, „Данни за продукта” PRODAT, „Каталог на стоките”, PRICAT и „Авизо за получаване” RECADV- изтъкна господин Христо Содев, изпълнителен секретар на GS 1 България.

Друга насока от дейността е популяризиране на платформата за глобална синхронизация на данните GDSN, която би решила проблема с точността на данните, с които работят търговските партньори и би довела до по-добра комуникация между бизнес партньорите. На този етап дейността на GS 1 България има за цел да проучи, какви са потребностите и плановете на фирмите за внедряване на тази платформа в България.

GS1 България ще продължи да работи за популяризиране на новата символика GS1 DataBar, както и на Радиочестотната идентификация и Електронния код на продукта, и предимствата от тяхното използване. Проведоха се обсъждания за по-широкото популяризиране на системата за електронно обучение.

На заседанието беше представена информация за стандартите GS 1 и специалните разработки за сферата на здравеопазването, дискутирани бяха възможностите за разширяване приложението на тези стандарти в България. Прилагането им води до повишаване безопасността на пациентите, до ефективна борба с фалшификатите и реализирането на системи за проследяване на продукти и товари.


10.06.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад