Назад

БТПП ПРЕДСТАВИ ТЪРГОВСКИ КАТАЛОГ 2011

БТПП
Българската търговско-промишлена палата днес представи на 10-то юбилейно издание на България - Търговски каталог 2011.
Пресконференцията на председателя на Палатата Цветан Сименов, на председателя на Съвета на браншовите организации  Марияна Кукушева и екипа съставил каталога предизвика интереса на представители на медиите.
Според г-н Цветан Симеонов новото издание на Каталога показва,че стопанската активност расте, а фирмите които са описани са проверявани многократно до последните дни преди влизането в печатницата.
От предишни години ни е известно, че в рамките на около два месеца една десета част от фирмите сменят някаква информация. Сега в момента информацията не е толкова динамична, но ние от БТПП затова имаме поддръжка на електронна версия , която е достъпна с абонамент.
 
Възможо е да има фирми със допълнена информация, но това не са фирми-фантоми - каза г-жа Кукушева. Списъкът на браншовите организаци съдържа активни наши членове, които участват в консултативни съвети и са активни на пазара.
10-то юбилейно издание на България - Търговски каталог 2011 съдържа информация за:
- над 6200 правни субекти, значителен брой от които са малки и средни предприятия от 324 бранша;
- 28-те Регионални търговско-промишлени палати/камари, обединени в Единната система на българските търговско-промишлени палати;
- 100 браншови организации, членове на Съвета на браншовите организации при Палатата;
- 32 смесени палати/камари и съвети с чуждестранно участие;
- 62 Индустриални зони/паркове в РБългария с посочен линк към данни за тях, публикуван на сайта на БТПП (на бълг.ез http://www.bcci.bg/bulgarian/zones/ и на англ.ез. http://www.bcci.bg/zones/). 
- Контактни данни за 32 държавни органи и институции.
Считаме, че в момента в условията на повишена конкуренция на вътрешния и международния пазар, новото издание на Каталога ще е полезно за деловите среди като подпомогне и насърчи активността и контактите им с потенциални партньори от страната и чужбина и ще рекламира български стоки и услуги. 
Изданието представлява и уникална възможност за стратегически "PR" и престижна реклама. Традиционно ние ще го разпространим на хартиен носител и в on-line вариант. Чрез Европалати то ще достигне до 47 нейни членове, а чрез тях до 1400 регионални палати. Ще бъде изпратено до 200 световни търговски центрове, над 60 партньорски организации (палати, агенции, съюзи) от цял свят, над 500 центрове на информационно-консултантската мрежа Enterprise Europe Network. Изданието ще бъде предоставено на дипломатически мисии акредитирани в България и български търговски служби в чужбина. Ще се ползва от водещи стопански институции, държавни организации, университети, научни институти, библиотеки и др., в т. ч. и европейски. 
Информацията в Каталога е двуезична, огледално представена на български и английски езици.
„България – Търговски каталог 2011”, като електронна база данни е публикувана на Интернет сайта  на БТПП 
http://www.bcci.bg/services/directory_bg.htm , който ежедневно се посещава от над 1500 български и чуждестранни потребители.
  
Готови сме незабавно да доставим изданието „България – Търговски каталог 2011”., чиято цена е 36.00 лв. или 18 EUR (с ДДС). При закупени повече екземпляри се ползва отстъпка от цената.

20.07.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад