Назад

Семинар по проект CEFTA-DIHK

На 12 и 13 юли 2011 г. Българската търговско-промишлена палата бе домакин на семинар по проект CEFTA-DIHK „Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на ЮИЕ”. Семинарът имаше за цел разработване на пътна карта за приложение на Споразумението за свободна търговия в Югоизточна Европа. 

Зам.председателят на БТПП Георги Стоев откри семинара и сподели, че участието на България в ЦЕФТА е период, който имаше подготвителен характер за нашата страна по пътя към Европейския съюз. Той подчерта, че БТПП е винаги готова да окаже подкрепа на своите партньори в проекта.
Участие в семинара взеха представители на търговско-промишлените палати и съюзи от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия, Черна гора, Хърватия.

Очаква се до края на годината по проекта CEFTA-DIHK да се проведат още 5 обучителни семинара на различни теми: ИНКОТЕРМС 2011, типични грешки във външната търговия, международни договори, маркетинг за търговски палати и др. В рамките на проекта се предвиждат и конференции, участие в панаири в региона, подготовка на различни информационни брошури.

13.07.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад