Назад

Клубът на смесените и чуждестранните палати определи Вино на лято 2011

 
Клубът на смесените и чуждестранните палати и съвети проведе Четвъртата си среща на 7 юли 2011 г. Като домакин на срещата председателят на БТПП Цветан Симеонов сподели със своите колеги – председатели и представители на ръководството на 14 чуждестранни и смесени палати и съвети позицията на БТПП по редица важни за бизнеса в страната въпроси. Той представи мнението на членовете на Палатата по отношение на необходимостта от промени в работата на Агенцията по вписванията. Като резултат от среща с министъра на правосъдието и изложената пред него позиция на БТПП през м.септември първата тема пред правителството след ваканцията ще бъде финансирането на Агенцията по вписванията. БТПП е изразила мнение, че Агенцията събира за извършваните от нея услуги, такси, по-големи от реалните разходи за съответните услуги за фирми и граждани. Освен това е изразено мнение, че Агенцията няма достатъчно капацитет за висококачествено обслужване, което пречи на бизнеса и в определен момент се превръща в допълнителна тежест за предприемачите. При липса на капацитет определени услуги могат да бъдат аутсорсвани с цел качествено и професионално обслужване.
Г-н Симеонов представи и позицията на БТПП за промените в закона за обществените поръчки. Бе проведена оживена дискусия по основните моменти в позицията и бе договорено чуждестранните и смесените палати и съвети да споделят с БТПП мнението на своите членове по споменатите въпроси. 

След официалната част на срещата бе направена анонимна дегустация на вина от Австрия, България, Италия, Словения и Унгария. Бяха тествани 15 вина, сред които 8 бели, 5 червени и 2 вина розе от различните страни. Двама професионални дегустатори даваха професионални съвети за дегустация и обсъждане качествата на различните вина. Напълно анонимно бяха дадени оценки по цвят, аромат, вкус и общото впечатление от тях.  По този начин бе подредена класация Вино на лято 2011 г. и бяха определени най-предпочетените продукти.
 
Това са победителите в трите категории:
Бяло вино -   1. Gobelsburger 2009 – Австрия
2. Шардоне 2009 – Мидалидаре Естейт, България
3. Sivi Pinot 2009 – Словения
Червено вино 1. Орбелус 2009 – България
2. Мерло и Сира 2010 – Стримон, масив Левуново, България
3. Небиоло Д`Алба 2008 – Италия
Розе - Сарва Розе 2010 – ВИ Драгомир, България

08.07.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад