Назад

Заседание на ЕВРОКЛУБА при БТПП за очакванията от Полското председателство

 
На 19.07.2011 г. в Българската търговско-промишлена палата се проведе среща на Евроклуба при БТПП във връзка с поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз от Република Полша  от 1 юли 2011 г. 
      В началото на срещата Н.Пр. г-жа Юдит Ланг, посланик на Република Унгария,  направи кратък анализ на постигнатото по време на предходното Унгарско преседателствотелство  за развитие на  европейския социален модел чрез подпомагане на малките и средни предприятия, реализирането на общи политики  в областта на енергийното производство и селското стопанство и съхряняването на ценностите на Съюза в интерес на гражданите му. 
 
Н.Пр.  Лешек Хенсел, посланик на Република Полша, очерта приоритетите на Полското председателство  като отдели специално внимание на:
Ускоряването на икономическия растеж чрез развитие на вътрешния пазар
Повишаването на европейската конкурентноспособност
Подобряване регулирането и контрола на финансовите пазари, в т.ч. въвеждането на по-ефективни правила за управление на финансови кризи
Изграждането на обща външна енергийна политика на ЕС за осигуряване успеха на Съюза на световния енергиен пазар
Задълбочаване на сътрудничеството между държавите-членки  и подобряване на отношенията им с техните съседи и партньори.
 
Председателят на БТПП, господин Цветан Симеонов отбеляза, че очакванията от Полското председателство са големи, като се има предвид факта, че Полша е голяма страна със силна икономика, която трябва да осъществи не само добро лидерство в рамките на председателството, но и да придвижи напред европейските дела. 
С особено удоволствие председателят на БТПП предостави думата на г-н Яцек Адамски, вицепрезидент на полската конфедерация „Левиатан” който пречупи приоритетите на полското председателство през призмата на частното предприемачество.
Господин Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк, очерта състоянието на българската икономика в пост-кризисния период  и наблегна върху необходимите промени в провежданата стопанска политика за диверсифициране структурата на икономиката и подобряване на конкурентноспособността й. 
 
Представяйки десетото юбилейно издание „България – Търговски каталог 2011” пред участниците в срещата на Евроклуба, председателят на БТПП подчерта непрестаниия стремеж на Българската търговско-промишлена палата да подобрява  качеството и разнообразява услугите за бизнеса.
 
В срещата участваха дипломати, политици, журналисти и представители на бизнеса. След нея  Галерия „Арт Виза България” представи лятната експозиция ПОТОКЪТ НА ВРЕМЕТО – 19 юли – 20 септември. Снимки от експозицията 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.137275919687423.35140.100002150480504&l=f611d39fe8&type=1
 
Анализ на икономическия екип на УниКредит Булбанк за развитието на българската икономика:

Инвестициите ще растат с до 8% годишно в периода след кризата

Инвестициите в българската икономика ще нарастват с 6% до 8% средногодишно в посткризисния период, се посочва в анализ на икономическия екип на УниКредит Булбанк. Очаква се инвестициите да продължат да бъдат най-бързо нарастващия компонент на БВП от гледна точка на крайното търсене. Все пак темповете на растеж ще се редуцират почти наполовина спрямо неустойчиво високите нива от между 15 и 20% годишно в годините на бум на вътрешното търсене.
 
По отношение на индивидуалното потребление очакванията са за средногодишен ръст между 3 и 3.5% в реално изражение в сравнение с между 6 и 7% годишно по време на бума.
 
„Все пак, възстановяването на индивидуалното потребление и инвестициите до най-високите им нива, отчетени през 2008 г. ще изисква време“, коментира Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк. Според него като се има предвид, че през първото тримесечие на 2011 г. индивидуалното потребление все още е с около 8% по-ниско спрямо третото тримесечие на 2008 г., достигането на предкризисните нива се очаква някъде през втората половина на 2013 г.

 „Едно от нещата, който ще може да очакваме с голяма степен на сигурност, е, че българската икономика ще се сблъска с по-затегнат достъп до чуждестранни спестявания в посткризисния период“, обясни Кристофор Павлов.
Докато през периода 2002 – 2008 г. преките чуждестранни инвестиции бяха малко над 17% от БВП средногодишно, в периода след края на кризата очакванията на икономическия екип на УниКредит Булбанк се те да се стабилизират на нива от около 4 до 5% от БВП, и то при условие, че темповете, с които продължава да се подобрява бизнес средата в България, се ускорят.
 
По подобен начин прогнозата за притока на чуждестранни спестявания е той да намалее от сума, съответстваща на около 20% от БВП средногодишно за периода 2002 – 2008 г., до 8-10% през 2013 – 2020 г. За да се компенсира редуцираният приток на чуждестранни спестявания, ще е необходима подкрепа на  националните спестявания.
 
„Една възможност, която си струва да се разгледа е да се създадат парични стимули – плащани от публичните финанси - за хората спестяващи в допълнителни доброволни пенсионни схеми по подобие на мерките, обсъждани в Чехия и Полша“, смята Кристофор Павлов. Освен това и по-доброто усвояване на средства от Европейския съюз остава един от основните механизми за противодействие на спада в притока на чуждестранни спестявания.
 
Постигнатият значителния напредък в усвояването на средствата от ЕС от последните две години поставя България в благоприятна позиция при договарянето на финансовата рамка за следващия бюджетен цикъл. По тази причина икономистите на УниКредит Булбанк са оптимисти за шансовете България да остави в миналото проблемите при усвояване на средствата от ЕС, наблюдавани в първите години след присъединяването на страната към съюза.
 19.07.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад