Назад

Развитие на технологиите в областта на подемната техника

В гр. Габрово, в периода 9-10 октомври 2018 г., се проведе събитие на тема "Развитие на технологиите в областта на подемната техника".

В рамките на събитието беше представена информация за новите технологични разработки при производството на подемни механизми, които бяха демонстрирани на международното изложение в Хановер, Германия - Hannover Messe 2018.

Презентираха се и новите видове роботи, които АББ България предлага на нашия пазар, в т.ч. и за предприятията, произвеждащи телфери и кранове, взривозащитените телфери на Балканско ехо ЕООД (член на клъстера) и иновативните разработки на Бултраф ЕООД (член на клъстера), свързани с мониторинг на отделни елементи на машини.

Събитието беше организирано в изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP002-2.009-0011 "Развитие и интернационализация на Клъстер Подемна техника", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


12.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад