Назад

Партньорска среща по проект GRECO относно зелената икономика

Секторът на възобновяемата енергия в ЕС има потенциал за разкриване на нови 3 млн. работни места до 2029 година. Едновременно с това са налице значителни рискове, свързани със съществуващите работни места. Социалният диалог на европейско ниво не е достатъчно интензивен, за да отговори на новите условия. Това са част от по-важните теми и изводи, които се разискваха на работна среща между представителите на работодателски и синдикални организации от България, Сърбия и Румъния. Срещата е част от поредицата събития по проект GRECO, в който БТПП е партньор. Основна цел на проекта е да консултира заинтересованите страни по въпросите на зелената икономика и зелените работни места. 


По време на срещата стана ясно, че успешният предход към нисковъглеродна икономика изисква адаптация и пренасочване на заетостта към нови производства. Очаква се промените в заетостта да засегнат най-вече секторите, които са най-големите замърсители на околната среда: транспорт, енергетика, металургия и химическа промишленост.

Преходът към зелена икономика налага промени в образованието, изразяващи се в прогнозирането на нови потребности от умения, които трябва да притежават хората.

Работата по проекта продължава с подготовката на видео, което да представи идеи, подпомагащи социалните партньори в процеса на преход към зелената икономика. БТПП ще разпространи видеото, за да насърчи социалният диалог в търсенето на решения за трансформация на работните места - неизбежна стъпка, свързана със зелената икономика и промените в климата.

Напомняме Ви да участвате и в анкетата по проекта, с която се изследват промените в предприятията във връзка със зелената икономика. 

 


11.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад