Назад

16 октомври, Ловеч - Работна среща между БТПП,кмета, областния управител и бизнеса

Представяне на икономическото състояние на региона


Българската търговско-промишлена палата и Търговско промишлена и земеделска палата - Ловеч,

организират среща-дискусия в гр. Ловеч на 16 октомври 2018 г. от 16,00 часа в сградата на Областна администрация - гр. Ловеч,  конферентна зала № 101, ет. 2.

Целта на срещата е да се продължи поддържането на контакти с местния бизнес, областните и общински власти и медии.

Ще участват председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на Търговско промишлена и земеделска палата – Ловеч, Емил Пеев, кметът на града Корнелия Маринова, областният управител Георги Терзийски, общинската и областна администрация, предприемачи /фирми/ от региона, медии.

За нас ще бъде удоволствие да Ви приветстваме като участници на нашето мероприятие!

По време на дискусията ще бъдат представени и обсъдени основни теми, като:

  • икономическото състояние на региона и резултатите от проведената от БТПП анкета сред фирмите от региона за проучване на мнението им и за набиране на предложения по въпроси от икономически, обществен и социален характер, които възпрепятстват нормалната им работа и чието отстраняване е важно за дейността им;
  • постижения на БТПП и РТПП/К, допринесли за подобряване на бизнес-средата в страната и в региона - изготвени становища, позиции, предложения и др. в защита на интересите на предприемачите, представени пред съответните компетентни органи, които са били приети и са постигнали положителен резултат;
  • споделяне на примери за добри практики, реализирани съвместно с местни органи, общински власти, организации, вкл. публично-частно партньорство;
  • разработени нови услуги за клиентите, подпомагащи дейността им.

 


11.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад