Назад

Семинар за кръговата икономикаНа 1 октомври 2018 г. БТПП ще проведе семинар на тема „Кръгова икономика – инвестиционни възможности“ в рамките на проект MOVECO, който цели да насърчи прехода на МСП от Дунавския регион от линейна към кръгова икономика.

Семинарът, който е под надслов „Ден на инвеститора“, ще започне с кратко представяне на проекта, основните принципи на кръговата икономика и ползите от въвеждането на този модел за бизнеса. В своите лекции изявени експерти в областта на кръговата икономика ще се фокусират върху възможностите за финансиране на МСП в процеса на внедряване на чисти технологии, еко иновациите и мерки за ресурсна ефективност. Сред другите теми, които ще бъдат акцент на събитието, са инвестиционният климат и бизнес партньорствата за създаване и развитие на технологии с благоприятен ефект върху околната среда.

Семинарът очаква да привлече интереса на предприемачи, инвеститори и представители на различни браншови и неправителствени организации. Сред лекторите на семинара ще бъде представител на „Клийнтех България“, който ще представи възможностите за финансиране на МСП в областта на чистите технологии. Лекторите ще обърнат внимание на начините за финансиране на иновативни идеи по оперативни програми, както и на възможностите, които предоставя платформата за набиране на средства краудфъндинг.

Семинарът ще се проведе на 1 октомври 2018 г., 11:00-14:00 ч., в БТПП. Участието е безплатно, необходима е предварителна регистрация – чрез изпращане на попълнена регистрационна форма на projects3@bcci.bg до 28 септември.

Програма на семинара може да бъде намерена тук. Регистрационният формуляр е достъпен тук.

* Финансиран в рамките на транснационалната програма на Европейския съюз Interreg „Дунав“, MOVECO е проект, който повишава информираността относно кръговата икономика сред компании, научноизследователски организации, публични органи, организации за икономическо развитие и граждани. От декември 2016 г. дванадесет проектни партньора и четири стратегически партньора от десет страни в Дунавския регион  работят заедно за да повишат познанието за кръгова икономика и да подобрят рамковите условия за кръгови продукти и бизнес модели в Дунавския регион. Проектът се координира от Словенската търговско-промишлена палата.

  


21.09.2018 г.
Назад