Назад

Позиция относно програма „Еразъм“ 2021 – 2027БТПП се присъединява към позицията на ЕВРОПАЛАТИ относно предложението на Европейската комисия за програмата „ Еразъм“ 2021 – 2027.

Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ) подкрепя предложението на ЕК за удвояване на финансирането по програма „Еразъм“ до 30 милиарда евро, като целта е да се увеличи общият брой на бенефициентите. “Това отразява голямото значение, което се отдава на образованието и обучението от страна на Европейската комисия“ подчертават от ЕВРОПАЛАТИ.

Въпреки че Асоциацията приветства увеличението на бюджета по програмата, тя препоръчва удвояването на финансирането да бъде придружено от опростяване процеса на кандидатстване и последващите изисквания за отчитане по програмата.

По отношение на увеличения дял в бюджета за професионално образование и обучение (ПОО), ЕВРОПАЛАТИ препоръчва по-широки информационни кампании за програмата на европейско, национално, регионално и местно ниво. От Асоциацията  настояват всички нови схеми за дългосрочна мобилност на чираци (подобни на ErasmusPro в рамките на настоящата програма "Еразъм плюс") да се прилагат в съответствие с действителното търсене в различните държави-членки и да отчитат специфичните изисквания на чираците.

По предложение на Българската търговско-промишлена палата в препоръките  към Комисията се подчертава, че за да се ангажират по-ефективно МСП в дейностите по приемане на  стажанти, те също трябва да получат адекватно финансиране по програмата, за да бъде оправдана тяхната инвестиция на време и експертиза/менторство/ при участието им в схемата за мобилност.

За подобряване качеството на придобитите знания и умения от стажантите по време на изпълнение на мобилни програми, Търговско-промишлените палати смятат, че е необходима подходяща предварителна подготовка на обучаващите се, както и проучване на мнението на бизнеса. Включването на трети държави в схемите за мобилност се приема положително от ТПП.

Необходимо е също така да се преразгледа дейността на Центровете за професионална компетентност като се обсъдят функциите и целите на центровете. Търговско-промишлените палати от Европа са на мнение, че е необходимо да се разшири съставът на комитета на програмата, като се включат не само социалните партньори, но и представители на другите заинтересовани групи, сред които ТПП, младежки организации и доставчици на ПОО.

Позицията на английски език може да откриете ТУК.

 


31.08.2018 г.
Назад