Назад

Българския институт по стандартизация в партньорство с БТППВ Българската търговско-промишлена палата се проведе среща между Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на Българския институт по стандартизация (БИС)  и председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов. Председателят на БТПП представи дейностите на Палатата в услуга и подкрепа на българския бизнес, като запозна председателя на БИС и с класацията на БТПП „ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България”, изданията „България в цифри“, „Календар на панаирите и изложбите в България“, дейността на АС при БТПП. Цветан Симеонов представи и ролята на GS1 България за налагане на стандартите в международната търговия и повишаване ефективността в търговските процеси.

От своя страна г-н Буров представи изключителната важност малките и средни предприятия (МСП) да участват по подходящ начин в националния и европейския процес на стандартизация. Особено внимание бе отделено на прилагането на международния стандарт ISO/IEC 27001, свързан със системите за управление на сигурността на информацията в светлината на GDPR системите за защита на личните данни. Бяха обсъдени намерения за съвместни възможности за работата по стандартизация. Чрез нея българските предприятия ще получават по-лесен достъп до международните пазари.


22.08.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад