Назад

Среща с новоназначения търговски съветник в Посолството ни в БернВесела Лалова, новоназначен търговски съветник към посолството на България в Берн, Конфедерация Швейцария, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Търговският съветник бе запознат с основните дейности и услуги, предоставяни от Палатата на български и чуждестранни фирми, функционирането на електронния търговски регистър на Палатата, изготвяните икономически анализи и прогнози, Арбитражния съд.

Весела Лалова от своя страна представи целите и плановете по време на предстоящия мандат в Берн.

Отбелязано бе, че швейцарските инвеститори осъществяват своята дейност в традиционно бързо развиващи се през последните години в България сектори. Освен концентрираните в София инвестиционни дейности, някои швейцарски компании се ориентират към индустриални паркове и в други градове - Пловдив, Стара Загора, Търговище, Варна и Казанлък. Като особено полезна бе оценена изготвяната от СТИВ – Берн информация за правенето на бизнес в Швейцария, данъчния режим за чуждестранните фирми, опериращи в Конфедерацията, и секторните анализи.

По данни на Министерство на икономиката в периода януари - март 2018 г. износът за Швейцария е в размер на 39.3 млн. евро (57% ръст, в сравнение с 2017 г., 0.6% дял от общия износ и 25-то място в българския износ), а вносът от Швейцария възлиза на 53.2 млн. евро (ръст от 12.1%, 0.7% дял от общия внос, 25-то място във вноса).

БТПП и СТИВ ще продължат да си сътрудничат с цел подобряването на икономическите връзки между двете страни.


10.08.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад