Назад

Възможност за позициониране на фирмите сред най-сигурните и устойчиви компании в България

Още 6 фирми получиха електронен бизнес сертификат за отличие - Excellent SME


Българска търговско-промишлена палата съобщава, че за по-малко от месец още 6 фирми се нареждат сред сигурните и устойчиви компании в България. Те получиха сертификат за отличие Excellent SME, който се издава от БТПП в сътрудничество с компанията за кредитно застраховане и бизнес информация Кофас България.

Сертификатът дава възможност на местните и международните партньори да установят съществуването и локацията на компанията и най-важното - кредитоспособността ѝ. Той се предоставя на малки и средни предприятия и удостоверява тяхната успешност чрез оригинален печат на интернет страницата на сертифицираната компания. Сертификатът подпомага фирмите при предварителните процедури при кандидатстване за финансиране като гаранция за финансова сигурност и добри бизнес практики.

Пред компаниите се разкриват нови възможности за идентификация в кибер пространството като надежден партньор при създаване на успешни бизнес отношения

Основната цел на сертификата е да насърчи успешните малки и средни компании, да гарантира сигурни и безопасни бизнес отношения, добри бизнес практики и увеличаване прозрачността на пазара.

Искате и Вие да получите сертификат Excellent SME? Основа за сертифициране е комплексната оценка на компанията, извършена от Кофас, която бива обобщена под формата на кредитен доклад, заедно с който се прави и ежедневен мониторинг от Кофас България. С инсталирането и използването на сертификата на Вашия уебсайт, съществуващи и потенциални партньори могат да Ви идентифицират и да Ви разпознаят в кибер пространството.

 


21.08.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад