Назад

Обсъждане на изискванията към строително-инвестиционния процес, касаещи опазването на културното наследствоПо покана на БТПП се състоя среща между Жарин Величков, главен експерт-археолог в Националния институт за недвижимо културно наследство, и председателя на Палатата Цветан Симеонов. Двамата обсъдиха възможностите за облекчаване на изискванията към участниците в строително-инвестиционния процес, касаещи опазване на културното наследство на България. Жарин Величков подробно разясни условията и сроковете, залегнали в нормативната уредба, същността на цялата процедура и последователността на действия, които се извършват при откриване на обект от културното наследство в землище на строителни предприемачи.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за намаляване на сроковете при съгласуването на строително-инвестиционни проекти и законовите действия от страна на Института за облекчаване на административната тежест. За предложения по усъвършенстване на процедурите Е-mail: lawyer@bcci.bg

Обсъдиха се и други възможности, с които бизнесът да подобри инициативите за запазване паметниците на културата и българското наследство. Предложения за инициативи на Е-mail: bcci@bcci.bg


10.08.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад