Назад

БТПП проведе проучване относно компетенциите на кадрите в секторите мехатроника и металургия

В рамките на проект MeMeVET4Industries


MeMeVET4Industries е проект, създаден да подпомогне дейностите на пазара на труда в секторите металургия и мехатроника, с цел повишаване на мобилността и заетостта в Европа. В проекта са включени 15 партньори от 5 европейски държави (България, Германия, Италия, Словакия и Испания). Една от дейностите по проекта е провеждането на обществено допитване относно качествата и квалификациите, които са необходими в двата целеви сектора. To се проведе и в петте участващи държави под две форми - интервю с по-големите юридически лица и проучване с по-широк кръг компании. Както интервюто, така и проучването са достъпни онлайн на сайта на проекта. Информация относно допитването беше разпространена  чрез голям брой комуникационни канали от всички участващи в проекта партньори, а компаниите бяха насърчени да предоставят своето мнение.

В резултат се проведоха общо 20 интервюта с представители на по-големи фирми (5 от България, 4 от Испания, 3 от Словакия и 8 - други). Във втория етап на допитването се проведе проучване сред по-широк кръг от фирми, насочено към изследване на качествата и нуждите в целевите сектори. В него се включиха 250 участника (59 от Германия, следвани от България с 51, 36 – от Испания, 51 от Италия и 53 - от Словакия). Основната цел на общественото допитване е да определи качествата, от които има нужда пазарът на труда и да установи какви са очакванията и нуждите на работодателите в секторите металургия и мехатроника.

Българска търговско-промишлена палата изказва благодарност на всички компании, които взеха участие и дадоха своето мнение. Получените резултати са изключително полезни и ще бъдат използвани за приспособяване на съдържанието на модулите на предстоящите обучения. Тяхна основна цел е да повиши компетентността и шансовете за професионална реализация на завършилите направленията металургия и мехатроника, което да отговори на нуждите на работодателите и пазара на труда.

Резултатите от проучването се обобщават и ще бъдат съобщени допълнително.  За повече информация относно проекта: Европейски иновационен и информационен център, БТПП, тел: 02 81 17 515/505/525, Имейл: info@memevet.eu


21.08.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад