Назад

БТПП започва работа по нов проект в областта на транспортаПроект SCOPE, финансиран по  приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ на Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“, бе официално одобрен в края на миналата седмица от Съвместния секретариат в гр.Солун, Гърция. Проектът ще се реализира с участието на БТПП като партньорска организация и стартира през есента на тази година. В изпълнението участват и Центърът за проучвания и технологичен трансфер, Гърция, Солунският университет Аристотел, Търговско-промишлените палати в Солун и Тирана, Министерството на транспорта и инфраструктурата на Албания.

Проектът цели да подпомогне сектора на товарния транспорт, производителите и бизнеса чрез създаване на он-лайн платформа за мултимодални транспортни услуги.  Платформата ще предоставя транспортни услуги за страните от Балканите, ще улеснява обмена на данни и информация, ще подпомага транспортните и логистични фирми от региона. БТПП ще участва в проучване на нуждите на фирмите от подобен тип платформа, пилотното й тестване и предоставяне на препоръки за подобряване на техническите й функционалности.

Товарният транспорт е ключов сектор в регионалната икономика и една ефективна система за проследяване на потоците ще доведе до значителни икономически и социални ползи, достъп до нови пазари, увеличаване на заетостта и подобряване на инвестиционните възможности. Това от своя страна ще повлияе благоприятно на опазването на околната среда, потреблението на енергия и ще способства за постепенно въвеждане на модела кръгова икономика.

Подробности по предстоящите дейности и мероприятия по проект SCOPE ще бъдат публикувани на сайта и изпратени до фирмите членове на БТПП.


02.08.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад