Назад

От 5 юли GS1 България предоставя услуга за издаване и подновяване на LEI код

Важно за юридическите лица, опериращи на пазара с финансови инструменти


От 05 юли 2018 г. СДРУЖЕНИЕ GS1 БЪЛГАРИЯ е официален агент и съдейства за получаване и подновяване на LEI код (LEI Legal Entity Identifier/ Идентификатор на юридическото лице), като по този начин помага на заинтересованите лица да отговорят на регулаторните изисквания. Съгласно европейска регулация MiFID II/MiFIR, всички европейски юридически лица, които търгуват с акции, облигации, варанти, държавни ценни книжа и деривати, трябва да имат LEI код.

Международната организация GS1 има дългогодишен опит (повече от 40 години) в уникалната идентификация на продукти и юридически лица в различни сектори. Организацията разполага с глобална мрежа от представителства на местно ниво, които оперират в 112 страни по света. GS1 разширява дейността си на финансовите пазари, като предлага мрежа от местни регистрационни агенти с експертни познания в областта на валидирането на данни, законовите изисквания и нормативни актове.   

GS1 България като РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ на GS1 (официално акредитирана от GLEIF за издаване на LEI кодове) съдейства на фирмите и лицата, участващи на пазара с финансови инструменти, за получаването на необходимия идентификатор.

Какво е LEI?

LEI е уникален буквено-цифрен код, 20 знака и е базиран на ISO стандарт 17442. Кодът служи за идентификация на лицата, участващи в пазарите на финансови инструменти.

В сила от 3 януари 2018 г., покупката или продажбата на акции, облигации, варанти, държавни ценни книжа и деривати изисква LEI код, съгласно новата Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFIR II) и Регламент (MiFIR) на ЕС.  Законодателните актове на MiFID II / MiFIR изискват значителен брой участници на финансовите пазари, които преди не са имали такова задължение,  да заявят получаването на идентификатор на юридическото лице (LEI).

За отчитането на транзакции съгласно MiFIR, Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) обяви, че инвестиционните посредници трябва да получават LEI от своите клиенти, преди да предоставят услуги, което би довело до отчетни задължения по отношение на сделки, извършвани от името на тези клиенти.  

Съгласно Регламента, за част от финансовите инструменти, финансовите институции трябва да декларират пред своите надзорни органи всички транзакции на клиентите.

 

 

Лице за контакт за издаване или подновяване на LEI код: Васил Михайлов, експерт, Сдружение GS1 България, тел. 02/8117 571, имейл: lei@gs1bg.org

 

За GS1

Сдружение GS1 България е едно от общо 112 Национални организации GS1 по света, представители на международната нестопанска организация GS1. Дейността на GS1 е насочена към разработване и поддържане на най-широко използваните глобални стандарти за ефикасна бизнес комуникация. Най-разпознаваемият стандарт е баркодът, който е определен от Би Би Си като „едно от 50-те неща, изградили световната икономика“. Стандартите GS1 подобряват ефикасността, безопасността и прозрачността по веригите за доставки в повече от 25 сектора. Над 1.5 милиона фирми, които използват стандартите в своята ежедневна работа и повече от 6 милиарда транзакции, които се извършват дневно, допринасят GS1 да създава общ език, който подкрепя оперативната съвместимост между различни системи и бизнес процеси по цял свят. Научете повече на www.gs1.org

 


31.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад