Назад

Среща на председателя на БТПП Цветан Симеонов с председателя на Съвета по инвестиции към БТПППредседателят на Съвета по инвестиции към БТПП Владимир Томов посети Палатата и проведе среща с Цветан Симеонов. Целта на посещението бе да се представи дейността на Съвета от началото на годината досега и да се дискутират основните възможности на членовете на Съвета по инвестиции за подкрепа на частни бизнес проекти. Председателят на БТПП изрази задоволство от постигнатите резултати и заяви своята подкрепа към дейността на Съвета.

По време на разговора се обсъди и предстоящата дейност на Съвета по инвестиции в интерес на членовете и партньорите на БТПП. Набелязаха се мерки и инициативи за разширяване на дейността му и поддобряване на сътрудничеството с регионалните палати в България, организириране на специализирани семинари с браншовите организации, подобряване на взаимодействието с другите структури и съвети на БТПП. Дискутира се и организирането на съвместни инициативи на Съвета по инвестиции с двустранните палати, както и с партньорите на БТПП в чужбина за подкрепа на съвместни предприятия между български и чуждестранни фирми в различни сектори.

Очаквайте повече информация за предстоящи мероприятия на Съвета по инвестиции на сайта на БТПП.

 


01.08.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад