Назад

Информационен ден за запознаване с възможностите на схемите за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност”, ОП за развитие на сектор “Рибарство” и „Програма за развитие на селските райони” както и моделите за съфинансиране на ПРСР и банковит

Национален център за професионално обучение в системата на БТПП, Национален гаранционен фонд (НГФ), Консултантски център по европейски програми „Люлин”(КЦЕПЛ) организират информационен ден за запознаване на ръководителите на МСП с възможностите на схемите за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност” , ОП за развитие на сектор “ Рибарство” и „Програма за развитие на селските райони” както и моделите за съфинансиране на ПРСР и банковите продукти за европроекти

Място на провеждане: Зала „А” на БТПП, ул. Искър № 9, ет. 1
Дата: 15.06.2010 г.
Участници: представители на 93 браншови организации и фирми-членове на БТПП; представители на 10 ТБ и НГФ ЕАД

9:30 – 9:45 ч.

откриване Цветан Симеонов, председател на БТПП $ Евгени Ангелов, зам. Министър на МИЕТ

9:45 – 10:00 ч.

Ролята на НЦПО в системата на БТПП в обучението на бенефициентите по ОП на ЕС: Георги Стоев, зам. председател на БТПП и Донка Фурнаджиева, директор на НЦПО

10:00-10:15 ч.

Актуални обяви по ОП „Конкурентоспособност”: Йосиф Аврамов, председател на УС на КЦЕПЛ и член на УС на БТПП;

10:15 – 10:30 ч.

Презентация на представители на Държавен фонд „Земеделие” и Агенция по Рибарство и аквакултури

10:30 - 10:45 ч.

Презентация на банковите продукти за оперативните програми на ЕС на МКБ Юнионбанк - Владислава Арсова – Ръководител отдел „Европейски програми”

10:45 - 11:00 ч.

Презентация на банковите продукти за оперативните програми на ЕС на Първа инвестиционна банка – Надя Кошинска, Директор „Кредитиране на малки и средни предприятия”

11:00 - 11:30 ч.

Кафе пауза

11:30 – 11:45 ч.

Презентация на банковите продукти за оперативните програми на ЕС на СИБАНК – д-р Кирил Величков, Ръководител управление "Европейски проекти и Финансови институции"

11:45 – 12:15 ч.

Гаранционни продукти в подкрепа на финансирането на проекти по ОП, предлагани от Националния гаранционен фонд; Светлин Статков, изпълнителен директор на НГФ

12:15 ч. -13:00 ч.

ДИСКУСИЯ

Моля при порявен интерес да завите своето участие на
тел.: 02/981 14 57, тел.: 988 13 15, тел./факс: 02/988 13 11,
E-mail: education@bcci.bg
г-жа Донка Фурнаджиева, директор на НЦПО в системата на БТПП.


02.06.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад