Назад

Среща на борда на Бизнес съвета на ЧИССнимка БТПП
В сградата на БТПП се проведе 39-та Среща на Борда на Директорите на Бизнес съвета на ЧИС на която домакин е Българската търговско промишлена палата, в рамките на ротационното председателство на ЧИС на България (1 ноември 2009 г. до 31 май 2010 г.).

В заседанието взеха участие Главния секретар на Съвета – г-жа Ефтихия Бакупулу, представители на организации, представляващи бизнеса от 12-те страни-членки на ЧИС, както и служители на ПРООН и ЮНИДО.

Председателят на БТПП, г-н Цветан Симеонов представи отчет за работата на бизнессъвета на ЧИС в рамките на българското председателство на Организацията. Прочетено бе обръщение от името на министъра на външните работи на Република България, г-н Николай Младенов, както и представяне на политиката за синергията в Черноморския регион в сферата на зелената икономика от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на България.

В програмата на двете сесии се развиха дискусии по международните проекти с участие на Бизнес съвета на ЧИС, по сътрудничеството със сродни международни организации и по вижданията на страните - членки на ЧИС за развитието на региона. Заседанието беше закрито с официалното предаване на ротационното председателство на Съвета на Гърция и представяне на плана за дейността на Съвета за следващия период – 1 юни -31 октомври 2010 г.


26.05.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад