Назад

Добри практики и гранични мерки за закрила на интелектуалната собственост в търговския стокообмен България – Китай

В БТПП се проведе семинар за представяне на добри практики и гранични мерки за закрила на интектуалната собственост в търговския стокообмен между България и Китай. Лекторите Сайман Чийтам и Кристин Юу от Бюрото за техническа помощ по закрила на интелектуалната собственост в Пекин – Китай, финансирано от ЕС представиха пред специализираните участници начините за защита на световни и регионални търговски марки на територията на Китай

За да защитите търговска марка в Китай трябва да се съобразите с една коренно различна култура, бизнес среда и език. Така например в Китай търговската марка на BMW, изписана на местен език се превежда приблизително по следния начин: ”Струвам скъпо, не ме пипай,” Примерът е само да илюстрира огромните различия между китайската и европейската култура, бизнес и език.

В еднодневния семинар, проведен в БТПП участваха над 50 представители на бизнеса, адвокатски бюра, работещи в сферата на интелектуалната собственост, представители на „Патентно ведомство” и митниците. Бяха дискутирани проблемите от гледна точка на вноса на стоки от Китай, множеството фалшиви копия и начините за намаляване на риска в търговските отношения с Китай.

Европейските специалисти, работещи в офиса в Пекин, Китай обясниха законодателството и начините на защита на интелектуалната собственост в Китай както и ролята на митниците и др. служби в борбата срещу фалшификатите.

Стокообменът между Китай и Европа за 6-те месеца на 2009 г. е 160 млрд щ.д., а за 2008 - 250 млрд щ.д. Проблемът със закрилата на интелектуалната собственост в търговските отношения Китай-Европа е от изключителна важност защото голяма част от стоките, произвеждани в Китай заминават за Европа и все повече европейски фирми произвеждат в Китай.


31.05.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад