Назад

Обсъдени бяха възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и Словения

Генералният директор на Търговско-промишлената палата на Словения Соня Шмук посети БТПП
Генералният директор на Търговско-промишлената палата на Словения Соня Шмук посети БТПП и обсъди възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и Словения с председателя на Палатата  Цветан Симеонов и главния секретар Васил Тодоров.

По време на работната среща бе представена информация относно палатската структура в България и Словения, като и дейността на браншовите организации и съвети към Палатите. Дискутирано бе още икономическото сътрудничество в региона на Западните Балакани. Симеонов и Шмук се обединиха около становището, че съществува неизползван потенциал в търговско-икономическите отношения между двете страни, който трябва да се развива.

Тема на разговора бе и електронният сертификат Excellent SME, който се предоставя на малките и средни предприятия и удостоверява тяхната успешност чрез оригинален печат на интернет страницата на сертифицираната компания. Услугата се предоставя от няколко палати в региона ( Словения, Сърбия, Македония, Румъния, България, Унгария, Словакия, Хърватия и Черна Гора), съвеместно с КОФАС.

Основа за сертифициране е комплексната оценка на компанията, извършена от Кофас, която бива обобщена под формата на кредитен доклад.

Компанията бива подложена на ежедневен мониторинг чрез проверка и наблюдение на събитията, които биха могли да окажат влияние върху икономическото и финансово състояние на компанията и способността и да изпълнява своите търговски

Договорена бе обмяна на опит и ноу-хау между двете палати в процеса на популяризиране на електронния сертификат Excellent SME сред фирмите членове. За повече информация: www.excellentsme.com.


27.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад