Назад

Позиция на БТПП след заседанието на НСТС

Работодателската организация прогнозира вълна от искания за повишения и в по-високите сегменти на заплащане


 
В съответствие с резултатите от вече обявената позиция  от проучване  мнението на членовете си, Българската търговско-промишлена палата не подкрепи предложението за увеличаване на МРЗ, което се предлага до края на годината. 
По отноношение на  дискусията за нивата на минималните работни заплати за следващия бюджетен период, това ще се решава след обсъждане и отделен  анализ с членовете на Палатата.

Чрез своя председател БТПП напомни за тежестите,  които понасят рабодотателите са  твърде големи, а именно:
 
- Осигурителна тежест за работодателите продължава да е 60 на 40, 
- Направено беше увеличение на минималните осигурителни прагове, разпространени от министъра на труда върху редица сектори, в които не бе постигнато договаряне.
- Кръстосаното субсидиране от страната на бизнеса по отношение цената на електро енергията и предстоящото увеличение на ценовите нива.
- Първите  три дни болинични  продължават да са в тежест на работодателя.
Според БТПП така тежеста за бизнеса е твърде голяма и се рискува от увеличението на МРЗ да се получат нови съкращения на работни места и масово навлизане в сивия сектор.
Ако правителството реши да се пристъпи към увеличаване на МРЗ, вероятно ще има напрежение между работодатели и заетите и заради нови  искания  за повишения и в по-високите сегменти на заплащане, защото настроенията са за увеличаване на заплатите в съотвествие с повишението на МРЗ. Проучването на БТПП показва, че  90% от заетите имат настроение и те да получат увеличение на заплащането заради повишението в сектора на минималните заплати,  а 80 на сто от работодателите не са склонни да разглеждат пропорционално или каквото и да е било друго увеличаване на заплатите извън минималните нива.
Представителите на БТПП не възразиха да бъдат разгледани мерките предложени от синдикатите за компенсиране на обедняването, но поискаха от правителството да бъдат набелязани серия от мерки които да компенсират изброените трудности за бизнеса. Работодателите от БТПП очакват например намаление на административните тежести, чието намаляване може да бъде добра помощ за условията за бизнес в страната. 
Компенсацията на вдовишките пенсии беше подкрепено, защото е въпрос на целесъобраност и наличие на пари в бюджета. 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изказа удовлетворение от това, че опасенията на работодателската организация, за противоконституционност на прехвърлянето на средства от индивидуалните партиди по Втория стълб към бюджета на НОИ беше потвърдено и от Конституционния съд.

Г-н Симеонов изтъкна, че до пенсионните фодове трябва да стигне посланието, че е крайно време те да влязат в своите функции, да изпълняват всичките си задължения  в това число да осигурят събираемост на вноските и да започнат да плащат пенсии.

23.06.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад