Назад

Присъединете се към мрежата на „Европейската седмица на МСП”

 
От 3 до 9 октомври 2011 г. ще се проведе „Европейска седмица на МСП”, под егидата на Европейската комисия, Дирекция”Предприятие и индустрия”. Седмицата се провежда за трети пореден път като има за цел да  запознае предприемачите с инициативите на Европейската комисия,  националните и местни власти и тяхната подкрепа за развитието на предприемачеството, да насърчи  частния бизнес и да даде необходимото признание на предприемачите  като основни създатели на заетост и развитие на икономиката.
 
За да направи достояние всички инициативи, които се провеждат в рамките на седмицата,  Комисията разработи и поддържа специален сайт , които се намира на адрес www.ec.europa.eu/sme-week, където всеки оргнизатор може да публикува планираното  от него събитие и то да се разпространи сред всички заинтересовани организации и МСП в  Европейския съюз. 

Освен в рамките на седимцата събития, планирани през  втората половина на 2011 г. също могат да бъдат включени в Европейския сайт на мероприятията. Промотират се събития, организирани от национални, регионални  и местни организации, работещи в подкрепа на бизнеса, общини, учебни заведения, бизнес-мрежи, МСП, работещи в подкрепа на други МСП и т.н. 

Българската търговско- промишлена палата, като една от най-големите работодателски организации в България и работеща активно за разширяване на международните контакти на българските МСП, Ви информира за възможността да станете организатор на събитие в рамките на «Европейската седмица на МСП» и да се включите в съпътстващите инициативи на Комисията. Пълната информация за предстоящите събития можете да получите на адрес www.ec.europa.eu/sme-week.

Ако имате допълнителни въпроси можете да се обръщате към националните координатори на „Европейската седмица на МСП” за България:
Николай Истатков, Държавен експерт
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Тел. /02/ 940  74 34


Мариана Танчева, Директор „Европейска интеграция и проекти”
Българска търговско-промишлена палата
Тел./02/ 9883482

22.06.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад