Назад

Разширяване на дейността на ELITE S.p.A. в БългарияВ БТПП представителите на Българска фондова борса – Иван Такев  (изпълнителен директор) и Луса Броглио от ELITE S.p.A. – международна компания, специализирана в консултирането по финансови въпроси, представиха информация за бъдеща съвместна инициатива за повишаване на финансовата експертиза на българските предприемачи.

Дейността на ELITE S.p.A., която е част от групата на Лондонската стокова борса, съчетава комплекс от инструменти за професионално обучение и предстоставяне на експертни знания и умения за осигуряване на различни по вид финансирания на бизнес дейности.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров изрази принципна готовност от страна на Палатата за оказване на подкрепа на инициативи, които са насочени към повишаване на експертизата на българските компании. Като в конкретния случай, подходът на ELITE S.p.A. да настои своите продукти, съобразно спецификите на българския пазар, както и привличането на самия старт на Българска фондова борса като партньор – демонстрира силен интерес за развитие на дейността им в България.

 


18.05.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад