Назад

Системата на ПОО бе предмет на дискусия по време на информационен ден по проект InSMEAppНа 9-ти май в сградата на БТПП се проведе информационен ден по проект  InSMEApp (Increasing SME Apprenticeship Engagement), финансиран по програма Еразъм+. В привестствието си председателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта, че проектът е насочен към проучване на добри практики от Германия и Канада в областта на професионалното образование, обучение и чиракуване, на базата на които се прилагат пилотни програми в България, Великобритания и Полша. Пилотната програма за България е двугодишна и включва мерки и действия, насочени към работодателите и имащи за цел насърчаването им при наемане на стажанти. В тази посока са реализирани следните дейности:

  • организирани информационни срещи за МСП свързани с представяне на добри практики за стажуване и чиракуване;
  • проведени обучителни семинари за ментори на стажанти;
  • разработен „Наръчник за ментори“, съдържащ практични съвети и информация относно техники, прилагани в процеса на работа със стажанти http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/erasmus_pluse/news.html
  • оказано съдействие при осигуряване на стаж на 60 стажанта в 45 фирми в страната.

В срещата взеха участие представители на МСП, Асоциацията на лицензираните центрове за професионално образование и обучение, преподаватели и ученици от Националната търговско-банкова гимназия. Бе обсъдена системата на ПОО в България, както и мерките, които трябва да бъдат предприети в посока на усъвършенстването й. БТПП представи резултатите от проекта, както и добри примери от своята работа с ученици от столични гимназии при обработване на икономически данни при подготовка на годишната си класация ТОП100 фирми, водещи в икономиката на България http://www.bcci.bg/top-100-bg.html

 

 


09.05.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад