Назад

На Световния ден на мобилната търговия 15 юни БТПП и GS1 - България организират Ден на отворените врати

Общото събрание на Международната асоциация GS1, което се провежда в Куала Лумпур, Малайзия, беше открито от г-н TanSri Young, председател на Борда на GS1 Малайзия и Председател на Търговската палата на Малайзия. Приветствие към присъстващите отправи и Президента на GS1 г-н Мигел Лопера. Вече бяха направени представяния и дискусии по основните направления от дейността на GS1.

В сектора Здравеопазване презентации направиха Мария Палазоло от GS1 Австралия, Гари Линч, Великобритания и Бернардо Алба от Колумбия. Според доклада на Гари Линч изследванията в този сектор показват, че 10 000 пациенти в Обединеното Кралство са били под заплаха да понесат увреждания поради медицински грешки. Средно в болниците в Англия са констатирани 10% грешки. Същевременно в страната всяка година се изразходват над 850 000 лири за безопасност на пациентите, за да се гарантират 5 –те правила при медицинското обслужване, а именно:

 • на точният пациент
 • точното лечение
 • в точната доза
 • доставена по точния начин
 • в точното време

Широко приложение стандартите GS1 намират при идентификация на пациентите, лекарствата и медицинските изделия. Благодарение на внедряването на тези стандарти само от избягване на ненужен допълнителен престой в болниците се икономисват около 2 млрд. лири годишно.

В областта на логистиката представяне направи Бо Раатама от GS1 Швеция. Той акцентира на възможностите за приложение на логистичните етикети за идентификация на товари и RFID за идентификация на вагони.

По инициативите в основните сектори бяха представени още:

По отношение на безопасността на храните, бяха коментирани GS1-стандартите за проследяване с презентация от Дайян Тайлард от GS1 Глобал офис и системата за изтегляне на стоки от пазара в Канада, коментирана от John Keogh. Особен интерес предизвикаха решението с приложение на RFID (радиочестотна идентификация) за борба с фалшификатите в Китай, както и автоматичната система за проследяване на влакови композиции и вагони. Стана ясно, че в Wuliangye, която е една от 4-те най-големи фирми в производството на напитки използват над 5 млн. RFID етикети годишно.

В хода на продължаващото Общо събрание на GS1, 15 юни бе обявен за Световен ден на мобилната търговия. На този ден БТПП и GS1-България ще се включат с инициатива като организират Ден на отворените врати на GS1 България за възможностите на мобилната търговия с повече презентации и безплатни консултации.

Очаквайте още информация за работата и решенията на провеждащото се в Куала Лумпур, Малайзия , Общо събрание на Международната асоциация GS1.

Още допълнителна информация:

 • GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Стандартите на системата GS1 са най-широко използвани за веригата на снабдяване по цял свят.
 • БТПП е член на GS1 от края на 1991 г. Функциите на Национална организация се изпълняват от Съвет GS1 България към БТПП. На Общото събрание БТПП е представена от Председателя на Палатата г-н Цветан Симеонов и от Христо Содев – изпълнителен секретар.
 • Баркодовете GS1 са определено най-известният и универсално разпознаваем елемент на системата от стандарти GS1. Още с изобретяването на баркодовете, преди повече от 30 години, GS1 създава и поддържа до днес стандарти за маркиране с баркод, които позволяват на бизнеса и различните организации по света автоматично и уникално да идентифицират продукти, палети и локации.
 • Стандартите GS1 свързват фирмите, представители на всички участници по веригата за снабдяване – производители, дистрибутори, търговци на дребно, болници, превозвачи, митнически организации, софтуерни фирми, местни и международни регулаторни органи и много други.
 • Стандартите GS1 се използват както от големи мултинационални компании, така и от малки квартални магазини, от производители на световноизвестни марки, а също и от най-обикновени занаятчии.
 • Приложението на стандартите GS1 в здравеопазването имат за цел да гарантират безопасността на пациентите и свеждането до минимум на лекарските грешки. Водещият елемент в здравеопазването ще бъде осигуряването на проследимост. Освен това ще се търси универсален подход, а не използване на различни национални системи за идентификация.

18.05.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад