Назад

България може да стане петата врата за достъп на Тунис до пазарите на ЕС

С участието на повече от 50 компании от България и Тунис, .в БТПП се проведе бизнес форум, който е в рамките на 14-та сесия на българо-тунизийската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Бизнес форума бе открит от г-н Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетика и туризма на България и Афиф Шелби – министър на индустрията и технологиите на Тунис. На събитието бяха представени фирми от хранително–вкусовата и химическата промишленост, селското стопанство, строителството, ВЕИ, туризма, производството натекстил и др.

Г-н Георги Стоев – заместник председател на БТПП и г-н Али Слама – вицепрезидент на Съюза на индустрията , търговията и занаятите на Тунис (UTIСA) подписаха споразумение за сътрудничество.В рамките на бизнес форума бяха представени предимствата за инвестиране в икономиките на двете страни и възможностите за увеличаване на стокообмена.

Жалко е инвестициите на Тунис в българската икономика сега да бъдат сведени до цената на един апартамент в центъра на София. Ние искаме да окуражим и да възвърнем търговските позиции на България - каза по време на форума министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Ние приветстваме партньорите от Тунис и те ни приветстват, въпросът е да работим за повишаване на стокообмена и връщането му на нивата от преди повече от една година. Министър Трайков напомни, че България и Тунис имат широк потенциал за сътрудничество в сферата на минното дело, селското стопанство, леката промишленост, изграждането на оборудване за възобновяеми енергийни източници и туризма. Тези теми са били разисквани по време на разговорите с министъра на индустрията и технологиите на Република Тунис г-н Афиф Шелби.

Министър Трайков подчерта, че България и Тунис създават добра рамка за партньорство с подписването на споразумения в областта на туризма, за сътрудничество между агенциите за насърчаване на малките и средните предприятия, за премахване на визите за притежатели на дипломатически, специални и служебни паспорти.

Двете страни имат широк потенциал за интензифициране на сътрудничеството и в контекста на партньорството между средиземноморските държави и ЕС, така че България да стане петата врата за достъп на продуккцията на Тунис за пазарите на Европейския съюз - допълни министър Трайков. В рамките на Българо-тунизиския форум в БТПП, той отбеляза потенциала на България като атрактивна дестинация за културен туризъм, СПА и зимен туризъм и както и възможностите за сътрудничество в минното дело, леката промишленост и енергетиката от българска страна, а от тунизийска за взаимодействие в областите на леката промишленост, селското стопанство и производството на храни.

По данни на статистиката през 2009 г. Тунис заема 34-о място в износа на България и 72-ро място във вноса на България. Двустранният стокообмен възлиза на 83.95 млн.щ.д., в това число износ 75.64 млн.щ.д. и внос 8.31 млн.щ.д.


20.05.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад