Назад

20 магистранти по ПР посетиха БТПП20 магистранти от ВСУ ”Черноризец Храбър” посетиха Българската търговско-промишлена палата в рамките на своя преддипломен стаж, който предвижда запознаване с държавни институции, стопански предприятия и медии.

Магистърската програма изучава „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса” по учебен план в съответствие с Наредба за държавните изисквания за ОКС ”магистър”( ПМС № 162/23.07.2002)

Магистрантите се запознаха с мисията и работата на най-голямата работодателска организация. Акценти за преминалия наскоро Ден на отворени врати в БТПП бяха представени от специалиста Връзки с обществеността Васил Чобанов.

В отговор на въпроси за работата по изграждането на връзки с обществеността в управлението на бизнеса, беше представена информация за резултатите от работата на дирекции и звена в палатата, които предоставят многобройни услуги за бизнеса. Представени бяха структурата и организацията в областта на връзките с обществеността подготовката и участието в медийни изяви и подготовката за кризисен ПР.


12.05.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад