Назад

В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за първи път бе проведен на Ден на отворени врати

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за първи път проведе Ден на отворени врати за представяне мисията, услугите и инициативите в полза на бизнеса.

Въпросът, с който проверяваме готовността на постъпващите стажанти е за мисията на палатата, след 115 години от нейното основаване. Всичко, което е полезно за бизнеса и за икономическата среда е част от мисията на БТПП – каза в представянето си председателя на палатата Цветан Симеонов.

БТПП е най-широко представителната работодателска организация на бизнеса, която има само едно ограничение, че не получава финансиране от държавата. Въпреки това палатата прави многобройни услуги в полза на държавните органи. Само участието на нашите експерти в близо 4 седмичните преговори по антикризисните мерки, не струват на администрацията нищо. Към това можем да прибавим и разнообразната икономическа информация, годишната фирмената класация „Топ-100”, които ползват дипломатически и търговски представители. Палатата е консултант и по всички законопроекти свързани с икономическата политика и обществените поръчки. При състав около 60 души в централата и 28 души във всички регионални палати, ние имаме само една малка забрана за нашите близо 500 консултанти – това е отговорът „ние не можем да ви помогнем”.- каза г-н Симеонов.

В рамките на Деня на отворени врати участваха студенти от Висшето училище по застраховане и финанси. С тудентът Кирил Вучков застана за един ден начело на най-голямата работодателска организация и подписа дузина документи от доклада на председателя Цветан Симеонов.

Подробно бяха представени Стандарта GS1 и областите за приложение; Каталога на членовете на GS1-България и глобалния регистър GEPIR. Как БТПП работи в диалог с държавните институции и в защита на интересите на бизнеса, кои са действащите споразумения с чуждестранни партньори и палати. Всичко това беше илюстрирано заедно с представянето предимствата на Търговския регистър при БТПП, който дава справки на два езика. Представена беше и работата на Арбитражния съд при БТПП , който отчете тройно увеличение на броя на делата през миналата – 2009 година и двойно увеличение за първите месеци на тази година.

В Деня на отворени врати беше поставен акцент на изпълнявания от палатата Проект по Европейския социален фонд 2007-2013 за обществена нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения.


29.04.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад