Назад

Съкращаването на излишните звена в държавната администрация е най-бързата и сигурна антикризисна мярка според БТПП

В БТПП се проведе обсъждане на мерките във фискалната сфера с членовете на УС, представители на фирми-членове на палатата и експерти. На основата на резултатите от АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ по намеренията на Правителството за изменения в данъчните ставки като антикризисна мярка, бяха представени следните изводи :

Въпросът за евентуалното увеличаване на ДДС е ключов за икономиката, защото той носи 40 процента от приходите на бюджета, но касовият ефект от такава мярка ще бъде в пъти по-негативен за цялостния облик на икономиката и за представата за България като данъчен рай в рамките на ЕС и в региона.

Положителен ефект върху изпълнението на бюджета ще се получи от друга посока – намаляване на разходната му част.

Членовете и ръководството на БТПП искат промяна в законодателството, която да позволи по-бързо излизане на фирмите от пазара и обявяване в неплатежоспособност, защото процедурата продължава да е дълга.

Според бизнеса трябва не само да се наказват държавни служители, за които има данни, че са нарушавали правилата при усвояване на еврофондовете, но и такива, които бездействат и заради тяхното бездействие парите не се усвояват в срок.

Влизането в еврозоната продължава да е цел и за българския бизнес, подчертаха от БТПП.

Съкращаването на излишните звена в държавната администрация е най-бързата и сигурна антикризисна мярка.

По данни на статистиката 7.4 млрд. лева е разходът за публична администрация през 2008 г., 6.8 млрд. лева за 2009 г., за тази година – 8 млрд. лева, каза на пресконференция Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и попита кога ще бъде извършено обещаното съкращаване в публичния сектор.

Мнението на работодателите е, че евентуален ръст на ДДС ще стесни базата на събираемост и потреблението. Част от фирмите ще влязат в сивия сектор, което ще доведе до неплащане на данъци и осигуровки.

От БТПП отново напомниха, че е неотложно държавата да се издължи по изпълнени обществени поръчки.

Изтъква се от фирмите и това искане е напълно законно – да получат в пълен размер това, което им се дължи.

Много фирми са се оплакали че вършат работата на служители в администрацията. Не е приемливо и производителността на труда в администрацията да намалява, а заплатите да се увеличават.


03.05.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад