Назад

Глобален форум GS1 в Брюксел

Big Picture и GS1 Cloud ще трансформират GS1


За поредна година в конгресния център SQUARE-BRUSSELS MEETING CENTRE от 26 февруари до 02 март в Брюксел се провежда Глобалният форум GS1. На него се очаква да присъстват рекорден брой участници, представители на различни Национални организации GS1 по света (повече от 800 участници от 96 страни). България ще бъде представена в екип от Любомир Гайдаров, Велин Кърчев и Васил Михайлов, ръководен от Цветан Симеонов, Председател на GS1 България. Форумът предлага многобройни възможности за споделяне на опит и добри практики от внедряването на стандарти GS1 по света.

В програмата на форума са заложени обучения, работни срещи и пленарни сесии на различни теми, между които:

-          Big Picture – проект на GS1 централата за предоставяне на глобални услуги;

-          GS1 Cloud – най-голямата платформа за продуктови данни;

-          Качество на данните;

-          Ефективност при прилагане на стандартите;

-          Стандартите GS1 в техническата индустрия;

-          Транспорт и логистика;

-          Уникална идентификация на медицински изделия;

-          Омниканална търговия: по-добро търсене, уникална идентификация;

-          и други.

По време на форума ще бъдат представени най-новите тенденции в отделните браншове и начинът, по който GS1 отговаря на техните специфични нужди. Участниците ще научат повече за Big picture и GS1 Cloud и за това как те ще трансформират GS1.

Официалното закриването ще се състои на 1 март 2018 г.

За да запознае бизнеса и обществеността в България с възможностите за приложение на стандартите GS1 в различните сектори, както и с потенциалните ползи от внедряване на тези стандарти, GS1 България ще публикува поредица от материали по различните направления, заложени в програмата на форума.


27.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад