Назад

2017 г: Най-голям напредък в икономическата ни свобода показва анализ на международни класации

С 13 места по-нагоре се изкачва България в „Индекса на икономическата свобода“ на Фондация „Херитидж“ и списание „Уолстрийт джърнъл“


Преглед на мястото на България в световен мащаб, който БТПП изготви на базата на докладите през 2017 година на международни престижни институции, показва значително подобряване на страната ни по икономическа свобода, както и  положителни промени в конкурентоспособността.  

С 13 места по-нагоре се изкачва България в „Индекса на икономическата свобода“ на Фондация „Херитидж“ и списание „Уолстрийт джърнъл“– от 60-то място през 2016 на 47-мо място през 2017 година. В другата класация, обаче, на канадския институт „Фрейзър” – „Икономическа свобода по света” спадаме с три места на 48-мо място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 година.

В новото издание на класацията на Световния икономически форум „Индекс на глобалната конкурентоспособност” 2017-2018 сме класирани с позиция по-напред – 49-то място, спрямо 50-то в предходното издание. На 25-то място сме в света по макроикономическа стабилности и по този подкритерий България продължава да получава високи оценки. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността на „Международния институт за управленско развитие”, Швейцария, също се изкачваме с една позиция от 50-то място през 2016 г. на 49 място през 2017 г.

Повишава се позицията на България и по отношение на „Индекса на просперитет“ на лондонския институт Легатум, където от 57-мо място през 2016 година, днес сме на 51-во.

Все още страната ни има слаб успех в иновациите и това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък. Само с една позиция напредваме – на 38-мо място, според „Глобалния иновационен индекс” от 2017 година спрямо 39-то в предходното издание на класацията.

По отношение на „Индекса на глобализация“ на икономическия институт KOF отбелязваме спад с 8 позиции (30-то място през 2016 г.), където днес се намираме на 38-мо място. При „Индекса на право на собственост“ също се отчитат негативни тенденции –  от 66-то място през 2016г. отиваме чак на 85-то за 2017г.

За повече информация, свързана с класирането на България по икономическите индекси, можете да се обръщате към отдел „Икономически анализи и политика”, 02/8117 411; 02/ 8117 410, e-mail: o.chugunska@bcci.bg .


28.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад